Lokalföreningar

Alzheimer Café hittar du här ▾

Gratis telefonrådgivning

020-73 76 10

Persiska 0766-48 63 83

Bosniska (BKS) 0760-40 07 36

Alzheimer Café

Den vänliga atmosfären på ett Alzheimer Café hjälper till att ta bort tabun  och för att ge en känsla av tillhörighet, erkännande och acceptans. Tanken är  att skapa en mötesplats för att bryta isolering och erbjuda kunskap och underhållning.

Genom att träffas regelbundet, under trevliga former, gör vi tillvaron lite lättare för anhöriga och alla som är drabbade av alzheimer- eller annan kognitiv hjärnsjukdom.

Vi träffas alltid på samma plats, samma dag i månaden och alltid 18.00-20.00
Självklart är det fri entré och vi bjuder på fika.
Välkommen till ett Alzheimer Café nära dig!

 

Vanliga frågor

 • Är demens och Alzheimers sjukdom samma sak?

  På sätt och vis. Alzheimers sjukdom är en av flera olika sjukdomar som benämns demenssjukdomar. Dock är det den vanligaste och den drabbar ca 70 % av alla demenssjuka.

 • Går det att bota Alzheimers sjukdom?

  Nej, än så länge kan vi endast symtomlindra under sjukdomens tidiga faser. Just nu pågår intensiv forskning, inte minst i Sverige, för att förstå sjukdomen bättre och kunna utveckla effektiva läkemedel.

 • Det är väl bara gamla som drabbas av demens?

  Nej, visserligen är demenssjukdomar vanligare vid högre ålder. Men det är sjukdomar som kan drabba personer redan vid 40-50 års ålder. Det är också sjukdomar som på sikt leder till döden.

 • Finns det något sätt att förebygga demenssjukdomar?

  Någon garanti finns inte. Men det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att ett rikt socialt och aktivt liv där man utmanar sin hjärna är av godo. Det är också klokt att hålla sitt blodtryck i schack och undvika överkonsumtion av alkohol.

 • Min 80-åriga mamma har Alzheimers sjukdom. Hur stor är risken att jag också drabbas?

  Risken ökar men det behöver inte alls betyda att du drabbas. Fördelen för dig är att du kan förebygga med din livsstil, och att du är medveten om tidiga sjukdomstecken som kan symtombehandlas.

 • Min man visar tydliga tecken på försämrat minne och förändrad personlighet.
  Men han vägrar lyssna när jag tar upp det. Vad ska jag göra?

  Det finns möjlighet att få professionell hjälp. Vänd dig till er vårdcentral och berätta vad du upplever. Ofta kan man också komma i kontakt med en demenssjuksköterska via sin kommun.